Το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο (Ε.Φ.Τ.), στο οποίο εργάζονται εθελοντικώς κυρίες της Ενορίας, υπό την ευθύνη και την καθοδήγηση του υπευθύνου ιερέως π. Ιωάννου Γιαννακά, φροντίζει να ανακουφίζει αναξιοπαθούντες αδελφούς μας και συμπαραστέκεται σε κάθε ενορίτη μας πού αντιμετωπίζει προβλήματα πόνου, θλίψης ἤ διαφόρων δοκιμασιών